Black Badge

DÁM KHÁC BIỆT

Black Badge dành cho những người khước từ sự tuân thủ và sống theo những nguyên tắc của riêng họ. Black Badge dành cho sự đổi mới, những người tiên phong, những người phá vỡ quy tắc - và trên hết - những người dám làm.

Black Badge
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ